Måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har vedtaget følgende måltal for 2020 for elevers valg af ungdomsuddannelse:

  • 70 procent vælger en gymnasial uddannelse
  • 25 procent vælger en erhvervsuddannelse
  • 5 procent vælger FGU, STU eller er i beskæftigelse

Måltallet for elever, der vælger en erhvervsuddannelse, skal stige med 1 % hvert år frem mod 2025.
Måltallet for elever, der vælger en gymnasial uddannelse, falder med tilsvarende 1 % om året frem mod 2025.

Tal for 2020

2020

Syddjurs

Landsgennemsnit

Erhvervsuddannelser 23,5 19,9
Gymnasier 64,2 72
STU og FGU 5,5 3,1
Andet: arbejde, ophold i udlandet, højskole m.v. 6,8 5