Gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år

Syddjurs Kommune vil gerne understøtte, at unge får en ungdomsuddannelse, men der kan være forskellige barrierer for, at dette kan lykkes, herunder mistrivsel, ensomhed, rodløshed, skoletræthed og mange andre udfordringer i hverdagen.

Derfor stiller Syddjurs Kommuner et tilbud til rådighed om gratis psykologsamtaler til unge mellem 15 og 25 år som et led i at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Visitation til samtalerne foretages af uddannelsesvejlederne, så kontakt din uddannelsesvejleder.

Du kan finde kontaktoplysninger her. Hvis du ikke kender navnet på din vejleder, kan du søge det frem her.