Velkommen til uddannelsesvejledningen i Syddjurs Kommune

Uddannelsesvejledningen i Syddjurs Kommune varetages af uddannelsesvejledere hos Center for Unge, Uddannelse og Job.

Er du under 30 år, kan du få vejledning om ungdomsuddannelse og mulighederne for fremtidigt job hos din uddannelsesvejleder. Du kan få hjælp til at få et overblik over dine muligheder i uddannelsessystemet, så du kan træffe dit uddannelsesvalg.

Center for Unge, Uddannelse og Job vejleder elever i folkeskolens 7.-10. klasse og unge under 30 år med bopæl i kommunen. Alle unge har en UU-vejleder.

Som ung eller som forælder til en ung er du altid velkommen til at kontakte din uddannelsesvejleder eller Center for Unge, Uddannelse og Job.

På denne hjemmeside finder du detaljer om f.eks. vejledning i grundskolen, ungevejledning, uddannelsespligt, åbent hus på ungdomsuddannelser og meget mere. Hvis du vil finde ud af, hvem der er din uddannelsesvejleder, kan du søge her. Ellers kan du kontakte Center for Unge, Uddannelse og Job.