Vejledning til dig, der er gået ud af skolen

Center for Unge, Uddannelse og Job hjælper unge mellem 15 og 25 år med at komme i gang med en uddannelse.

Din vejleder kan hjælpe dig med følgende:

  • En samtale om dit uddannelsesforløb
  • Overblik over hvilke muligheder du har for uddannelse
  • Kontakt med de rigtige uddannelsesinstitutioner
  • Skifte fra én ungdomsuddannelse til en anden
  • Vejledning om, hvor du kan henvende dig for at få hjælp til praktiske eller personlige problemer 
  • Lave en vurdering for at finde ud af, om du kan starte på FGU

Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan

Gratis psykologhjælp

Hvis du har det svært på din uddannelse eller med at komme videre i dit forløb, kan du drøfte med din uddannelsesvejleder, om et forløb hos en psykolog kan hjælpe dig.