Vejledning i 7. klasse

Fra 7. klasse er der fokus på udvikling af de kompetencer, der knytter sig til at være uddannelsesparat.
På 7. årgang møder du den tilknyttede uddannelsesvejleder i et forløb på tre moduler der hedder:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Kend dig selv,
  • Mig og andre og Dig og andre – ud i verden.

Her vil du komme til at arbejde med blandt andet et familiestamtræ, hvor fokus er på job og uddannelse, du skal arbejde med dine egne og dine kammeraters styrker og du vil få inspiration fra ældre elever jf. fritidsjob mm.

Desuden er der i 7. klasse et dialogbaseret forældremøde, hvor elever, forældre, lærere og vejleder deltager, hvor formålet er, at vi gennem et helhedsorienteret samarbejde kan støtte dig og dine kammerater i jeres vej mod at blive vurderet uddannelsesparate i 9. klasse.