Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse introducerer vejlederen dig til uddannelsessystemet; dels gennem kollektiv vejledning og dels gennem introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Ved fælles klassevejledning får du også kendskab til uddannelsessystemet.

I Syddjurs Kommune skal alle elever i praktik i enten 8. eller 9. klasse, alt efter hvilken skole du går på. Praktikken finder du først og fremmest selv i samarbejde med dine forældre.

På Uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål. 

I perioden 1. december til 15. januar skal alle elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

Uddannelsesvejlederen laver vurderingen i samarbejde med din lærer. Du bliver vurderet på dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger fra elevplanen. Der laves en ny vurdering 25. juni.

Hvis du bliver vurderet ikke uddannelsesparat, laver vejleder og skolen en målrettet vejlednings- og skoleindsats, der skal hjælpe dig til at blive uddannelsesparat ved af slutningen af 9. klasse. (jf. Lov om folkeskolen og vejledningsloven).