Vejledning i 9. klasse

I Syddjurs Kommune er der tilbud om vejledning til alle elever i 9. klasse på grundskolerne – både kollektivt og i form af individuelle samtaler. Desuden deltager vejlederen ved alle elevers skole-/hjemsamtaler og på skolens forældremøde.

Vejledningen for 9. klasse indeholder nedenstående:

Kollektiv vejledning

Fælles vejledning i klasse kan omhandle følgende:

 • Ansøgningsprocedure til 10. klasse og ungdomsuddannelser via. www.optagelse.dk
 • Informations- og uddannelsesværktøjet ”Uddannelsesguiden” og e-vejledning
 • Uddannelsesmuligheder og uddannelsessystemet.
 • Erhvervspraktik, der ligger i 8. eller 9.klasse (alt efter hvilken folkeskole du går på).
 • Tilbud om deltagelse i brobygning i uge 43/44.
 • Uddannelsesmesse hvert år i oktober/november i Rønde Hallen.

Individuel vejledning

Samtaler kan indeholde følgende:

 • Snakke om konkrete uddannelsesmuligheder for dig og få hjælp til at træffe en beslutning.
 • Arbejde med vejledningsplan og uddannelsesplan.
 • Få hjælp til tilmelding til næste uddannelsestilbud.
 • Få en snak om det, du og/eller dine forældre har brug for.
 • Hvis du går på privatskole og endnu ikke er parat til uddannelse, skal du også have individuelle samtaler som ovenfor.

Nb. På privatskoler modtager alle elever kollektiv vejledning, og de elever der er vurderet foreløbigt ikke uddannelsesparate, bliver tilbudt individuelle samtale med vejleder.

Uddannelsesparathedsvurdering

Når du går i 9. klasse, bliver du uddannelsesparathedsvurderet to gange i løbet af skoleåret: 1.december og 1.juni.

Er du vurderet foreløbigt ikke uddannelsesparat, deltager din uddannelsesvejleder i relevante møder og skolen vil afholde samtaler, hvor der udformes en konkret handlingsplan mellem skole, forældre, elev og vejleder. Alt dette foregår naturligvis i tæt samarbejde med forældre og skole.

Derudover foreslår vi, at du deltager i åbent hus arrangementer på flere ungdomsuddannelser.

Du kan finde det her